HOME: Home

Association of Plantation Alumni UiTM Malaysia [PAPU]

E-mail Print PDF

.

Persatuan Alumni Perladangan UiTM Malaysia

(PAPU)


Persatuan Alumni Perladangan UiTM Malaysia (PAPU) telah ditubuhkan secara rasminya pada 28 Julai 2011. Keahlian PAPU adalah terbuka kepada semua bekas pelajar sepenuh masa di dalam bidang perladangan di ITM @ UiTM seluruh Malaysia termasuk kolej-kolej bersekutu UiTM yang berkaitan. Antara matlamat dan tujuan utama PAPU ditubuhkan adalah untuk membantu UiTM di dalam pembangunan sumber manusia di dalam bidang perladangan dan agroteknologi. Selain itu, PAPU juga berperanan di dalam membantu ahli dan graduan perladangan mendapatkan pekerjaan dan peningkatan kerjaya di sektor perladangan dan agroteknologi. PAPU akan terus berusaha mencapai kegemilangan selari dengan aspirasi yang dibawa oleh UiTM ke era globalisasi yang lebih mencabar. Adalah diharapkan agar PAPU dapat menjadi sebagai jambatan penghubung antara bakal graduan UiTM dan industri di sektor perladangan dan agroteknologi.
Sertai kami di Facebook

Sijil Pendaftaran PAPU Surat Perlembagaan PAPU

Diperingkat Awal:
Program pengajian `Pengurusan Industri Perladangan` (Planting Industry Managemant) di ITM (kini UiTM) bermula dengan kemasukan kumpulan pelajar sulungnya pada tahun pengajian 1967/68. Graduan (DPIM) pertamanya dilahirkan pada tahun 1970.

Penghargaan:
Kepada pihak pengurusan ITM (kini UiTM) ketika itu dibawah kepimpinan En. Arshad Ayob (sekarang bergelar Tan Sri) yang telah mewujud dan menawar satu bidang pengajian yang baru, iaitu industri perladangan

Penambahbaikan:
Setelah 40 tahun berlalu, UiTM telah membuat rombakan dan penstrukturan semula terhadap program kursus yang ditawarkan, di samping menawarkan program baru ke peringkat ijazah dan lepasan ijazah.

Transformasi:
Sebelum ini program DPIM diletakkan di bawah kelolaan `School of Applied Sciences`, Kini semua program peringkat diploma, ijazah dan pasca ijazah diurus kendali oleh Fakulti Perladangan dan Agroteknologi dan kampus kampus cawangan.

VISI
Sebagai wadah untuk para anggota alumni merapatkan hubungan di kalangan anggota untuk kebaikan bersama, dan dengan `alma mater` bagi mendokong cita-cita UiTM melahirkan sumber modal insan yang berpengetahuan, berkaliber dan berdaya saing dalam industri perladangan dan agroteknologi.

MISI
Pertama:
Bertindak sebagai rakan kerjasama dengan Fakulti Perladangan dan Agroteknologi, UiTM dalam membangunkan bakal graduan yang berpengetahuan, berkaliber, di samping mempunyai daya saing dan kebolehpasaran yang tinggi.

Kedua:
Mengembelengkan tenaga, ilmu, pengalaman, kepakaran dan rangkaian di kalangan anggota alumni ke arah memperkasakan industri perladangan dan agroteknologi menerusi hubungan dalam negeri dan luar negara

Ketiga:
Merapatkan hubungan silaturrahim dikalangan anggota alumni, di samping prihatin terhadap kebajikan mereka yang memerlukan bantuan

Ke empat:
Mengembleng tenaga, kepakaran dan sumber kewangan di kalangan anggota alumni dalam mengusahakan aktiviti ekonomi dan keusahawanan.


KAEDAH PERLAKSANAAN

Siri perbincangan mengenai penawaran program baharu, dan menilai prestasi program sedia ada maklum balas terhadap prestasi graduan Fakulti Perladangan dan Agroteknologi sedia ada, siri perbincangan berhubung dengan peluang pekerjaan untuk bakal graduan, dan/atau `graduate employability`.

Menganjur siri ceramah motivasi untuk bakal graduan di UiTM negeri dengan kerjasama program pengajian dan `Planters Guild`.

Menganjur seminar, wacana dan yang seumpamanya bagi membangun & mengemaskini `databank` yang berkaitan dengan sumber pakar (`subject matter experts`), pengurusan, dll. dalam industri perladangan & agroteknologi.

Penganjuran aktiviti `reunion`: mengikut wilayah/kawasan, negeri, tahun keluaran, kampus dan sebagainya di samping menubuhkan `Tabung Kebajikan` bagi anggota.

Mengumpul dana untuk tujuan aktiviti ekonomi dan keusahawanan.

SENARAI PENUH AHLI JAWATAN KUASA
SESI 2015/2017


BIL.

JAWATAN

NAMA PENUH

PEKERJAAN

NO. TELEFON & EMAIL

1

PENGERUSI

MOHD JANI BIN HASHIM

490618-10-5547

PESARA

019-3110694

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

2

NAIB PENGERUSI

ZAINURI BIN MOHD SALLEH

540515-08-5507

PESARA

012-3391505

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

3

SETIAUSAHA

ABDUL RAZAK BIN ABU BAKAR

540410-06-5147

PESARA

014-6202050

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

4

PENOLONG SETIAUSAHA

MUHAMAD HAZIQ BIN ZULKEFLI

910330-01-6551

PELAJAR/ SISWAZAH

019-3935235

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

5

BENDAHARI

SHUIB BIN ENDUT

560327-02-5011

PESARA/ AHLI PERNIAGAAN

012-6571139

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

6

AHLI JAWATAN KUASA

FAIRUZ BIN KHALID

781216-10-5325

PENSYARAH UiTM (Melaka)

012-6107554

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

7

AHLI JAWATAN KUASA

SITI NORAYU BINT OMAR BAKI

871109-03-5080

PELAJAR/ SISWAZAH

010-8109774

sitinorayu_omarbaki@

yahoo.com

8

AHLI JAWATAN KUASA

MOHD RAZUAN BIN AYOB

7910-04-5223

PENGURUS

019-3760859

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

9

AHLI JAWATAN KUASA

ISMAIL BIN RAKIBE

861019-49-6187

PENSYARAH UiTM (Melaka)

013-6289762

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

10

AHLI JAWATAN KUASA

NORLUKMAL BIN MAT GHANI

771030-11-5649

PENGARAH URUSAN

012-4448352

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

11

AHLI JAWATAN KUASA

SALMAN BIN RABUN

910802-01-5021

PEN. PENGURUS LADANG

017-2984501

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

12

AHLI JAWATAN KUASA

NAZRI BIN ABD. AZIZ

570304-04-5457

PENGURUS

013-4881957

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

13

AHLI JAWATAN KUASA

MOHD ZUHAIRI BIN MUHAMMAD SABRI

870112-05-5305

PENGURUS

012-2375423

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

14

AHLI JAWATAN KUASA

(DILANTIK AJK)

MEOR MUHAMMAD FARIQ BIN ISHAK ABU HASSAN

791020-08-6045

PENGURUS LADANG

019-8430266

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

15

AHLI JAWATAN KUASA

(DILANTIK AJK)

MOHAMAD IDRIS BIN MOHD JAMIL

610902-08-6447

PENGURUS

017-2089458

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

16

AHLI JAWATAN KUASA

(DILANTIK AJK)

ROSLAN BIN ROBANI

580512-01-6377

PESARA

019-3388921

17

AHLI JAWATAN KUASA

(DILANTIK AJK)

MOHD SHAHRIL BIN SHAMSUDDIN

791218-07-5325

PEN. PENGURUS KANAN LADANG

019-5711011

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

18

PEMERIKSA KIRA-KIRA

ABDUL AZIZ BIN MOHD SAID

471226-10-5333

PESARA

019-2579838

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

19

PEMERIKSA KIRA-KIRA

BERAHIM BIN ITHNIN

460425-04-5245

PESARA

019-3656722

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

20

PEMEGANG AMANAH

ABDUL RAZAK BIN BABA

510123-04-5365

PENSYARAH UiTM (Melaka)

019-3587092

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

21

PEMEGANG AMANAH

MOHAMMAD NORDIN BIN ZAINUDDIN

550221-08-5375

AHLI PERNIAGAAN

012-2327383

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

22

PEMEGANG AMANAH

AMINUDDIN BIN HARUN

560901-08-5059

AHLI PERNIAGAAN

012-6751956

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view italt

Borang pendaftaran keahlian PAPUSertai kami di Facebook