JADUAL PENGHANTARAN PERMOHONAN KERTAS KERJA AKTIVITI PELAJAR
BIL TARIKH AKHIR PENGHANTARAN KERTAS KERJA PERMOHONAN TAPA
1 31-01-2019 (JUMAAT)
2 08-02-2019 (JUMAAT)
3 22-02-2019 (JUMAAT)
4 15-03-2019 (JUMAAT)
5 22-03-2019 (JUMAAT)
6 05-04-2019 (JUMAAT)
7 26-04-2019 (JUMAAT)
8 10-05-2019 (JUMAAT)
25 FEBRUARI HINGGA 26 MEI 2019 - KULIAH 1
27 MEI HINGGA 9 JUN 2019 - CUTI PERTENGAHAN SEMESTER
7 JUN 2019 - TARIKH AKHIR MENGADAKAN PROGRAM/AKTIVITI
10 HINGGA 16 JUN 2019 - KULIAH 2
17 HINGGA 20  JUN 2019 CUTI ULANGKAJI
21 JUN HINGGA 14 JULAI 2019 - PEPERIKSAAN AKHIR
15 JULAI HINGGA 1 SEPTEMBER 2019 - CUTI SEMESTER


PERINGATAN:

  1. Borang yang lengkap diisi hendaklah dimajukan ke Bahagian Hal Ehwal Pelajar, FPA selewat-lewatnya empat (4) MINGGU dari tarikh program. BORANG YANG TIDAK LENGKAP TIDAK AKAN DIPROSES.

  2. Tidak dibenarkan mengadakan aktiviti 2 minggu sebelum peperiksaan akhir Program Pasca/Ijazah/Diploma bermula.

  3. Tarikh akhir mengadakan program/aktiviti pada 7 JUN 2019 (JUMAAT).

  4. Laporan penutup dan buletin aktiviti hendaklah dihantar dalam bentuk CD selewat - lewatnya 14 hari (2 minggu) selepas program tamat.

  5. Dokumen permohonan dan format laporan penutup aktiviti boleh di muat turun di laman web fpa (http://fpa.uitm.edu.my/v2/index.php)

  6. Permohonan yang lewat dari tarikh yang ditetapkan akan di bawa masuk ke mesyuarat yang seterusnya.